הלוואות לכל מטרה: פתרונות מימון למגוון מטרות

0
947
הלוואות לכל מטרה: פתרונות מימון למגוון מטרות

הבעיה: צורך במזומנים למטרה כלשהיא שאינה יכולה לשמש כבטחון להחזר ההלוואה

גופים הנותנים הלוואות מחלקים את סוגי ההלוואות למסלולים נפוצים ומתאימים את ההלוואה לצורך אותו היא מיועדת:

  • הלוואה למטרת רכישת דירה – הלוואה מסוג משכנתא הניתנת בדרך כלל לתקופה ארוכה ובריבית נמוכה כאשר הנכס הנרכש ממושכן ומשמש כבטחון להחזר המשכנתא.
  • הלוואה למטרת רכישת רכב כאשר הרכב הנרכש ממושכן ומשמש כבטחון להחזר ההלוואה.
  • הלוואה עסקית הניתנת לעסק לצורך פעילותו העסקית השוטפת כאשר התקבולים העתידיים מהעסק מגולמים בסכום ההלוואה הניתנת והסיכון העסקי מגולם בגובה הריבית.
  • הלוואה הניתנת למגזר מסויים ומיועדת למטרה מוגדרת מראש כגון: הלוואות לסטודנטים לצורך תשלום שכר לימוד, הלוואות גישור המיועדות לטווח קצר ועוד.

ישנם מקרים רבים בהם יש צורך בקבלת הלוואה למטרה שונה מהמטרות המוגדרות במסלולי ההלוואות הנפוצים כגון: הלוואה למימון אירוע כמו חתונה, בר-מצווה או ברית מילה, הלוואה למטרת חופשה בחו"ל, הלוואה למטרת כיסוי חובות, הלוואה לרכישה של מוצרי צריכה או לכל מטרה אחרת כאשר המכנה המשותף הוא שאין אפשרות להסתמך על המטרה לה יועדה ההלוואה כבטחון להחזר ההלוואה. פתרון: הלוואה לכל מטרה למרות מנהגם של גופים פיננסיים הפועלים בשוק האשראי לשאוף לקבל בטחונות על כל הלוואה או מסגרת אשראי שהם מעמידים ללקוחותיהם, בשנים האחרונות התעורר צורך גדול יותר ויותר להלוואות למטרה שמהווה צריכה מיידית של האשראי. כתוצאה מכך, גופים פיננסיים רבים החלו להציע הלוואות המותאמות לצורך זה. מסלולים המציעים ללקוחות הלוואות לכל מטרה:

מכריזים שהם מיועדים למימון אירוע כמו חתונה, בר מצווה, מימון חופשה או באופן כללי שהם מיועדים לכל מטרה.

לא ידרשו מהלווה להעמיד את מטרת ההלוואה כבטחון ואף לא ידרשו בטחונות נוספים מעבר לבדיקה של נתונים פיננסיים על הלווה.

יישאו ריבית גבוהה יותר מהמקובל בשוק עבור הלוואות למטרות אחרות על מנת לפצות את הגוף המלווה על הסיכון הנובע מהמחסור בבטחונות לפרעון ההלוואה.

אינן פוגעות במסגרת האשראי הבנקאי של הלקוח במידה ונלקחות בשוק החוץ בנקאי.

פתרון: משכנתא לכל מטרה במקרה בו יש צורך בסכום הלוואה גבוה יותר מאשר מוצע ע"י הגופים הפיננסיים במסלולי ההלוואות לכל מטרה ומבקש ההלוואה הינו בעל נכס קיים ייתכן שיתאפשר לו לקבל מימון באמצעות נטילת משכנתא לכל מטרה.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here