שטר חוב לערבות של דירה: מה זה אומר?

0
2177
שטר חוב לערבות של דירה: מה זה אומר?
מקור Depositphotos

שטר חוב הוא אחד מהאמצעים העומדים בפני המשכירים להבטיח פיצוי כספי במקרה והשוכר מפר את החוזה או אינו מקיים תנאי מהותי בחוזה. שטר החוב אינו מחליף ערובות פיננסיות אחרות כמו: החתמת ערבים, מתן צ'ק ביטחון, צ'ק בנקאי, ערבות בנקאית או פיקדון כספי- אלא ניתן לדרוש אותו בנוסף לאלו. 

כיצד ניתן להפיק את שטר החוב?

כיום ניתן להדפיס או אף לכתוב בכתב יד את שטר החוב על כל נייר לבן, וזאת בשונה מימי העבר, שלשטר החוב הוקדש טופס מיוחד ונדרש היה לרכוש אותו בבנק הדואר. הערה חשובה: שטר חוב יש למלא בעט כחול ולהימנע ממחיקות ותיקונים.

 מהם הסעיפים הקיימים בשטר החוב? 

בשטר החוב יש לציין את הפרטים הבאים: 

  • יום החתימה על הטופס : תאריך הכולל יום, חודש ושנה 
  • יום תשלום הפיצוי בגין הפרת החוזה או חלק מהותי ממנו: יום, חודש\ שנה והצהרת התחייבות לתשלום עבור המשכיר (יש לציין את שמו במפורש) ממולא רק אם נדרש לפרוע את השטר. 
  • אם שטר החוב נחתם עבור ערך במט"ח – יש לציין שסכום השער צמוד לשער השקל היציג ביחס לדולר עלפי פרסומי בנק ישראל, יש לציין את שער הבסיס עליו מחושב התשלום, אם קיימים פערים בין השיעור שצוין במועד החתימה על השטר לבין מועד התשלום תחושב העלייה היחסית בשער הבסיס. 
  • יש לציין להיכן יועבר התשלום : בנק, סניף, חשבון 
  • חתימות של הצדדים לחתימה על השטר. 
  • חתימת הערבים לשטר החוב

אילו סוגי שטרות חוב קיימים? 

קיימים ארבעה סוגים שונים של שטרי חוב: 

שטר חוב עם ערבים– השטר הנפוץ ביותר הכולל חתימה של שני ערבים או יותר, שישלמו את הסכום המופיע על השטר , אם השוכר לא יעמוד בהתחייבות התשלום שלו.  

שטר חוב ללא ערבים– משמש ככלי ביטחון נוסף לערובה נוספת כמו ערבות בנקאית או צ'ק בנקאית. 

שטר חוב סחיר– מאפשר למשכיר להעביר את הזכות הכספית בעת הפרת החוזה לגבייה בידי גורם אחר, כראות עיניו. מעמד זה מסכן את שוכר הנכס ועלול לחשוף אותו להתמודדות מורכבת עם גורמים לא רצויים.

שטר חוב בלתי סחיר– כאשר מצוין באופן מפורש על גביו שלא ניתן לסחור בו, כלומר להעבירו לצד שלישי. 

שטר החוב משמש כערובה למשכיר, שיוכל אף להגיש אותו ישירות להוצאה לפועל ללא הפעלת הליכים משפטיים כלפי השוכר. כאשר השטר חתום על ידי ערבים, הוא מהווה בטוחה ממשית לשוכר עם סייגים, שכן אם לערבים ולשוכר אין שום יכולת להשיב את החוב- ידיו של המשכיר כבולות ועליו להתנהל מול בתי המשפט וההוצאה לפועל בתהליך ארוך. כאמור לרשות המשכיר עומדות חלופות נוספות, שאינו מבטלות את שטר החוב ומעניקות לו דרגת ביטחון גבוהה יותר ביניהן פיקדון במזומן, צ'ק בנקאי, ערבות בנקאית וצ'ק ביטחון.  

 

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here