מידע על הלוואות, אשראי בנקאי וריבית

0
1677
מידע על הלוואות, אשראי בנקאי וריבית

אשראי בנקאי הינו הנפוץ ביותר, ובעל פנים שונות בהתאם לסוגי האשראי השונים והמגוונים, אז כמה ריבית אנחנו נשלם עליו?

כבר אמרנו שאשראי בנקאי הוא הנפוץ ביותר, ואמרנו שנציג מספר מסוגי ההלוואות, אך יש לקחת בחשבון, שאנחנו מציגים רק ארבע מסוגי ההלוואות ולכן חשוב לזכור כי לא פה נגמרות האופציות. והנה נבחרת הכוכבים שלנו:

הלוואה לפי לוח סילוקין: בהלוואה מסוג זה משתמשים בדרך כלל לטווח ארוך, הלוואה זו כוללת החזר המורכב מתשלום קבוע, כאשר חלק ממנו זוהי הריבית.

הלוואה בקרן קבועה: הלוואה מסוג זה מייצגת תשלום חודשי המשולם על חשבון הקרן ויתרת הקרן פוחתת מהר יותר מבדרך כלל.

הלוואת בולט: בהלוואה מסוג זה אנו לא משלמים דבר עד לפירעון, או שאנחנו משלמים רק את הריבית, וכשמגיע הפירעון אנחנו משלימים את כל התשלום. הלוואה מסוג זה מתאימה כאשר אנחנו מצפים לסכום כסף גדול ממקור כזה או אחר.

הלוואת "און קול": הלוואה מסוג זה הינה טובה לנו לתקופה קצרה, רוב השימוש בה הוא על מנת לאפשר לנו תזרים מזומנים לשוטף.

ואיך נדבר על אשראי בנקאי ולא נכניס איזה מילה על ריבית?

על כל סוגי ההלוואות דרך אשראי בנקאי אנחנו נשלם ריבית, השאלה היא כמה?

הריבית בעצם היא צורת ביטוי כספית המתארת את הזמן שעבר בין קבלת ההלוואה לבין תקופת הפירעון. גובה הריבית בהתאם לכל סוג הלוואה מבטא את הסיכון בעסקה, והסיכון נובע מכך שהבנק מלווה את הכסף למי שמבקש אך בנוסף, יש לקחת בחשבון כי הבנק צריך להתחשב בשני גורמים: האחד: הבנק ירצה לתת כמה שיותר אשראי כדי להגדיל את הפער שבין הריבית שהבנק משלם ללווה (על פיקדונות שיש ללווה בבנק), לבין הריבית שאותה הבנק גובה מהלווה (על הלוואות שלקח הלווה בבנק). והשני: אם הלווה יוכל באמת להחזיר את ההלוואה במלואה כולל הריבית.

יש לשים לב כי לכל הלוואה ישנו שיעור ריבית כזה או אחר – צריך לבדוק בדיוק מהו שיעור הריבית ולפי מה הוא מחושב.

יש בנקים הגובים ריבית על פיגורים בתשלומים – וגם את נושא שזה צריך לבדוק ולוודא כי אנחנו מודעים לגובה הריבית במקרים שכאלו.

והחשוב מכל, יש לוודא כי חישוב הנעשה לרביות הינו תקני וחוקי.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here